top of page

Τα νέα μας

It's OK to be different! 

It's OK to be different! 

Η  μεθοδολογία μας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελένη Παυλή εμβαθύνοντας με ακρίβεια στη διδακτέα ύλη, φροντίζουμε για την ενδελεχή  ολοκλήρωσή της βοηθώντας τους μαθητές μας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται με τρόπο ευχάριστο για τους μαθητές, οι οποίοι επικεντρώνονται στην επίτευξη σταδιακών στόχων, αποφεύγοντας έτσι τη συσσώρευση κενών. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό μέσων και διδακτικών προσεγγίσεων:

Με γνώμονα τη συνεργατική μάθηση χρησιμοποιούνται ομαδικά ''projects'', εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαδραστικό υλικό, κουκλοθέατρο, τεστ προσομοιώσεων εξετάσεων (mock tests), ''real life'' δραστηριότητες, διαγωνισμοί. 

Το σημαντικό είναι να εμπλακεί ο μαθητής ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.

 

Τους μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουν!

Don't wish for it, work for it.

bottom of page