Τμήματα - Γλώσσες

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτουργούν τμήματα στις εξής γλώσσες:

  • Αγγλικά ( Pre junior - Proficiency)

  • Γαλλικά ( Caramel – Dalf C2)

  • Ιταλικά (Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων )

  • Γερμανικά ( Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων)

 

 

Επιπλέον, για τα Αγγλικά και τα Γαλλικά υπάρχει η δυνατότητα καλοκαιρινών και  ταχύρρυθμων τμημάτων, όπως επίσης τμημάτων προετοιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές της Αγγλικής και Γαλλικής φιλολογίας αντίστοιχα και ειδικών τμημάτων για ενηλίκους.

ΕΠΙΚOIΝΩΝΙΑ: 2105127167 /Παλαμηδίου 63 10441 Αθήνα