Η  μεθοδολογία μας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελένη Παυλή εμβαθύνοντας με ακρίβεια στη διδακτέα ύλη, φροντίζουμε για την ενδελεχή  ολοκλήρωσή της βοηθώντας τους μαθητές μας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται με τρόπο ευχάριστο για τους μαθητές, οι οποίοι επικεντρώνονται στην επίτευξη σταδιακών στόχων, αποφεύγοντας έτσι τη συσσώρευση κενών. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό μέσων και διδακτικών προσεγγίσεων:

Με γνώμονα τη συνεργατική μάθηση χρησιμοποιούνται ομαδικά ''projects'', εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαδραστικό υλικό, κουκλοθέατρο, τεστ προσομοιώσεων εξετάσεων (mock tests), ''real life'' δραστηριότητες, διαγωνισμοί.

Το σημαντικό είναι να εμπλακεί ο μαθητής ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.

Τους μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουν!

PA090074

PA090074

WP_20160603_032

WP_20160603_032

100_0087

100_0087

WP_20161011_001

WP_20161011_001

17580185_1321447064601814_856440268_n

17580185_1321447064601814_856440268_n

Φωτογραφία0311

Φωτογραφία0311

th (1)

th (1)

WP_20160606_014

WP_20160606_014

ΕΠΙΚOIΝΩΝΙΑ: 2105127167 /Παλαμηδίου 63 10441 Αθήνα
 

100_0087