Η φιλοσοφία μας

Η οργάνωση της ύλης, το σύστημα εκμάθησης, η συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών και η εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, αποτελούν το ΜΕΣΟ.

 

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ο μαθητής να μαθαίνει ευχάριστα κι αβίαστα.

ΕΠΙΚOIΝΩΝΙΑ: 2105127167 /Παλαμηδίου 63 10441 Αθήνα